Die Boervolk van SA

Go Back   Die Boervolk van SA > (GESKIEDENIS) Kuns en kultuur > Gelofte / Verbond......Geskiedenis
FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

» Recent Threads
Daai Ou Man (Satanis) sien sy...
Last post by Piett
3 Days Ago 04:11 PM
Stoere boer gly op n koekie...
Last post by Piett
2 Weeks Ago 12:30 AM
Boere Beskermings Forum (BBF)...
Last post by Piett
2 Weeks Ago 03:23 PM
propatria
Last post by Piett
09-17-2015 09:07 PM
Bravo se stryd
Last post by Piett
08-25-2015 03:26 PM
jjgsmith van boereveraad.co.za
Last post by Piett
08-17-2015 09:38 PM
Faaaaanie
Last post by Piett
08-17-2015 01:25 AM
Debora Pretorius
Last post by Piett
08-10-2015 08:56 PM
Leonor Bosman
Last post by Piett
07-29-2015 10:32 PM
Boer/Afrikaner
Last post by Piett
05-26-2015 07:43 PM
Vrymesselary!!!!
Last post by Piett
04-09-2015 08:05 PM
Ludritzbucht spoorlyn
Last post by Piett
04-02-2015 02:25 PM
Verdeel en heers
Last post by Piett
03-02-2015 04:03 PM
Gelofte....Verbond van...
Last post by Piett
02-26-2015 09:18 AM
PIONIER {Satanis}
Last post by Piett
02-23-2015 03:50 PM
Boertjie Phillip van bv se...
Last post by Piett
02-20-2015 01:32 PM
Bloedrivier Gelofte Op Pad Na...
Last post by Piett
12-19-2014 12:15 PM
Steve Hofmeyr
Last post by Piett
11-27-2014 05:04 PM
Red Sea: Archaeologists...
Last post by Piett
11-21-2014 12:57 PM
Mangaung staatsgreep........
Last post by Piett
11-07-2014 11:07 PM
Die sirkus van die nis se...
Last post by Piett
10-25-2014 02:44 PM
Vvv, Bvr, Bvs, Bvk, Bkbs
Last post by Piett
10-23-2014 05:07 PM
Newly-Found Document Holds...
Last post by Piett
10-23-2014 04:16 PM
Oscar Pistorius saga
Last post by Piett
09-12-2014 07:00 PM
Hendrik Biebouw, die eerste wit...
Last post by Piett
07-31-2014 08:19 AM
boereverraaiers.co.z...
Last post by Piett
07-28-2014 08:00 PM
Die moord wat wie gepleeg het.
Last post by Piett
07-23-2014 12:52 PM
Spioene Van Ons Boervolk
Last post by Piett
07-14-2014 07:26 PM
Geloftevolk Republikeine
Last post by Piett
07-10-2014 03:11 AM
Grondhervorming
Last post by Piett
07-03-2014 01:36 AM
Largest land claim in SA history
Last post by Piett
06-13-2014 03:01 PM
boerevryheid.co.za.....
Last post by Piett
05-18-2014 01:47 PM
Boerevryheid en afgode diens.
Last post by Piett
04-18-2014 09:09 AM
Piet (Petrus) ( Skiet...
Last post by Piett
03-08-2014 05:46 PM
Red October Petition 2013
Last post by Piett
03-02-2014 06:07 PM
Reply
 
Thread Tools
Old 01-13-2009   #1
Piett
Super Moderator
 
Piett's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 18,849
Piett is on a distinguished road
Die Afrikaanse Taalmonument

Die Afrikaanse Taalmonument, Paarl , Suid-Afrika

Opdrag Terrein Inspirasie Simboliek Geometrie Struktuur 1. Opdrag

Met die prysvraag van 1965 vir die ontwerp van ‘n Afrikaanse Taalmonument teen die suiderhang van Paarlberg is die volgende opdrag geformuleer: ‘Slegs die visuele, simboliese monument buite die dorp sal die onderwerp van hierdie prysvraag wees. Dit moet die wonder van ons kulturele en staatkundige opbloei (Republiekwording) versinne-beeld.’
Die monument of ‘n deel daarvan, moes sterk belyn wees, sodat dit van ver af sigbaar kan wees. ‘n Abstrakte ontwerp sou ook van pas wees.
2. Die terrein

Nagenoeg in die middel van die terrein is ‘n klipkoppie of akropolis geleë, bestaande uit groepe ronde granietrotse, sommige gepunt en ander weer met splete of gleuwe, wat styf teen mekaar staan amper asof hulle familiegroepe vorm. Hulle lyk almal na klein weergawes van Paarl-rots, en verleen ‘n tydlose karakter aan die omgewing. Die berge op die gesigseinder lyk soos groter weergawes van hierdie akropolis.
Die monument en sy aantrede is direk ten suide van hierdie klipkoppie geplaas.
3. Inspirasie vir die ontwerp

Die ontwerp deur argitek Jan van Wijk is geïnspireer deur die terrein en deur werke van twee van ons skrywers.
In 1914 het C.J. Langenhoven die groeipotensiaal van Afrikaans vergelyk met ‘n snelstygende boog, of in meetkundige taal omgesit, ‘n hiperboliese kromme.
‘As ons nou hier in die saal af ‘n ry pale sou plant, tien pale, om die laaste tien jaar voor te stel, en aan elke paal ‘n merk sou maak op ‘n hoogte van die vloer af ooreenkomende met die betreklike skryfgebruik van Afrikaans in die respektiewe jaartal, en ‘n streep deur die merke trek, van die eerste af hier naby die vloer tot by die laaste, daar anderkant teen die solder, dan sou die streep ‘n snelstygende boog beskryf, nie net vinnig opgaande nie, maar opgaande na ‘n vinnige vermeerderende rede. Laat ons nou in ons verbeelding die boog verleng met die tien komende jare van nou af. Sien u menere waar die punt sal wees, daar buite in die bloue lug hoog oor Bloemfontein, in die jaar 1924.’
N.P van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa: Onder die hoofstuk, ‘Laat ons nie Roem nie’ sien die skrywer ons taal onder andere soos volg:
‘Afrikaans is die taal wat vir Wes-Europa en Afrika verbind; dit suig sy krag uit die twee bronne; dit vorm ‘n brug tussen die groot helder Weste en die magiese Afrika – die soms nog so ónhelder Afrika; hulle is albei groot magte, en wat daar groots aan hulle vereniging kan ontspruit – dit is miskien wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek.’
‘… die … ontstaan van ons taal uit ‘n ouer taalvorm; … sy … uitbreiding in die ruimte; die boeiende, maar nie voltooide of voltooibare verfyning van Afrikaans as uitingsmiddel.’
‘Maar wat ons nooit moet vergeet nie, is dat hierdie verandering van land en landskap as’t ware aan die nuwe wordende taal geslyp, geknee, gebrei het, nuwe woorde, nuwe voorstellings laat verdwyn het, oor elke riffel en vou van die nuwe wêreldbeeld kon sluit. En so het Afrikaans instaat geword om hierdie nuwe land uit te sê soos geen ander Europese taal nie.’
In die uitsê van hierdie land, staan Afrikaans onver-vangbaar sterk teenoor Suid-Afrikaanse Engels en (die vroeër moontlike) Nederlands, en die Afrika-tale: Afrikaans wat aan sy konkrete kant staan teenoor die konkrete Bantoe-tale met hulle woordeskat vir die ‘sigbare en ervaarbare van ons land,’ en aan sy abstrakte kant teenoor die abstrakte van Engels. En tussen hierdie Weste en hierdie Afrika, staan Afrikaans as ‘n glansende werktuig’, ‘n tweesnydende swaard’.
‘Afrikaans kan vitaal bly alleen solank hy die draer van ons volle noodlot, van ons wete na albei kante toe bly solank hy konkreet en abstrak bly dink; solank as Europa en Afrika in hom lewe; Afrika wél, maar tog ook altyd Europa.’
‘Oor wat ons taal sal word, of oor wat van hom sal word, kan ons dus nie praat nie, behalwe met hartstogtelike verlange.’
Uit die omgewing met sy ronde granietrotse, uit die twee skrywers se beskrwyings van ons taal, uit die aarde waarin hy gevestig is, het hierdie monument gegroei.
Die monument verteen-woordig ons taal en kultuur tydens die periode van groei en ewolusie en erken die tale en kulture wat teenwoordig was tydens dié wordingsproses: sommige afkomstig van die Weste, ander van Afrika, een ook van die Ooste.
4. Simboliek

‘n SUILEGANG van drie elemente links, of wes van die aantrede geplaas, wat die helder Weste met sy tale en kulture versinnebeeld; strukture wat groot begin en teenmekaar staan, wat in ‘n afwaartse kurwe daal, en weer styg om die hooflyn van die monument te vorm. ‘n PODIUM met drie rondings regs, of oos van die aantrede geplaas, wat die magiese Afrika met sy tale en kulture voorstel, en wat ook in ‘n kurwe daal, om dan te styg en aan te sluit by die hooflyn. Waar hierdie twee kurwes bymekaar kom, word ‘n brug gevorm, wat die basis van die snelstygende boog uitmaak. Dit is die wording en die ontplooiing van die Afrikaans tot hoog bo in die blou ruimte. ‘n Taal en kultuur nóg westers nóg van Africa, naamlik Maleis, word voorgestel deur ‘n stomp muur, en hierdie element is só op die trapaantrede geplaas dat dit help om skaal te verleen. Saam met die hooftaalsuil, in dieselfde lewegewende waterpoel met borrelende fontein, staan die staat-kundige simbool, die republieksuil: bevry, maar tog nog in die omsluiting van en oop na Afrika, vry in vorm en voltooid gevorm uit die state van die weste wat hom help vestig het: ‘Twee tale, twee wedersyde bevrugtende kulture, maar één volk, wat sterk staan voor sy toekomstaak omdat hy in die brandende braambos van tyd, van ‘n Hoër Aanwesigheid weet.’ 5. Geometrie

Die kurwes en rondings van die verskeie elemente is eerstens visueel deur middel van skaalmodelle bepaal, daarna omgesit in meetkundig krommes wat deur middel van ‘n rekenaar gekontroleer is ten einde die finale korrekte afmetings te verkry.
Hierdie afmetings is toegepas op ‘n koördinaatassestelsel (X- en Y-asse reghoekig op mekaar op die horisontale vlakke, en die vertikale Z-as wat die hoogtes aandui). Hierdie koördinate, drie vir elke bepaalde punt, is deur ‘n landmeter vanaf ‘n vaste punt (‘n rots) op die terrein uitgesit, ten einde die verskillende be-kistingstukke vir binne en buitevlakke op te rig. Voordat die beton gegiet is, is die betrokke area se koördinate weer eens ge-kontroleer, ten einde te ver-seker dat die verskillende punte, wat eintlik in die ruimte bepaal word, die korrekte is. Daar was 1 100 punte en dus 3 300 koördinate.
6. Struktuur

Die bekistingsisteem het bestaan uit vertikale metaalversterkers of ruggrate met horisontale geboë pypstukke (elkeen op die terrein gebuig volgens sy bepaalde kromming) wat hulle verbind, met skeepslaaghout uitgevoer aan die betonsigkante. Waar krommings te klein geword het vir die geboë pype (bokante van suile), is spesiale bekistingvorms uit hout vanaf skaalmodelle gemaak.
Ná verwydering van die bekisting, is alle vlakke binne en buite met spitshamers of lugdrukhamers afgewerk, waardeur ‘n 2 tot 3 mm buitelagie verwyder is. Hierdie tydsame proses is deurlopend oor die boutydperk toegepas.
Die hoofsuil is ongeveer ± 57 m (186 voet) hoog, die republieksuil ongeveer ± 26 m
Die boutyd was 2 jaar.
Om in tydloosheid op sy plek die graniet van sy omgewing in gewapende beton gemaak, en met die gehamerde afwerking word gepoog omdie tekstuur van die omliggende rotse weer te gee.
Die produk is dus feitlik ‘n struktuur van handgemaakte graniet wat met sy effens onreëlmatige lyne, sy vorms met hul rondings, sy skadu- en ligspelings wat gedurig wissel, poog om die verfyning van ons taal as uitingsmiddel voor te stel en sodoende N.P. van Wyk Louw se woorde, ‘iets wat nie niks is nie’, te verbeeld.
__________________
Quote:
Ek staan eder saam met 10 man, wat eerstens met God en die waarheid gewapen is, en dan met die wapen gewapen is.
As wat ek saam met n 1000 man staan, wat net met die wapen alleen gewapen is.
Ek staan erder met n man wat feitlik korek is, as n man wat Geeslik verkeerd is.
SIENER VAN RENSBURG
AAN DIE STERKSE EN MEES OPREGSTE BOER SAL DAAR GELOUTER WORD
Piett is online now   Reply With Quote
Old 01-14-2009   #2
Piett
Super Moderator
 
Piett's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 18,849
Piett is on a distinguished road
Quote:
Dit moet die wonder van ons kulturele en staatkundige opbloei (Republiekwording) versinne-beeld.’
Quote:
In die uitsê van hierdie land, staan Afrikaans onver-vangbaar sterk teenoor Suid-Afrikaanse Engels en (die vroeër moontlike) Nederlands, en die Afrika-tale:
Quote:
History of Afrikaans
Paarl, Western Cape, South Africa

This unique language originated from the Dutch spoken by the first settlers. It was later evolved by people such as the Khoikoi and the slaves from other countries. The Afrikaans Language Museum and Monument is situated in Paarl.Click to enlarge
This unique language "just grew' from the soil of South Africa. In the human melting pot of the Cape it was inevitable that, from the original Dutch spoken by the first settlers, a colloquial form would be evolved by people such as the Khoikhoi and slaves from Malaya, Indonesia, Madagascar and West Africa.

These diverse peoples all needed to communicate and a modified version of Dutch, with many words from the other languages, was used as a language common to all. It developed further as Huguenot settlers added words and altered the sound of other words.

The struggle to gain recognition for Afrikaans as a written language was directed and carried out from Paarl. The Language Route centres on Dal Josaphat where a number of farms and buildings are to be found in which many of the events relating to the struggle for recognition of the language and the First Afrikaans Language Movement took place.

One such building is the Gedenk School der Hugenoten (Huguenot Commemorative School) on the farm Kleinbosch. This illustrates the role played by wine farmers (they were not all academics) in the Language Movement.

Another prominent building is the Gymnasium School in Main Street, founded in January 1858, with its intriguing Egyptian motifs on the facade. Arnoldus Pannevis was a Dutch teacher of classical languages at the school and formed the first institute for the new language - "Genootskap van Regte Afrikaners'.

The Guild of True Afrikaners (Genootskap van Regte Afrikaners) had its inaugural meeting in Huis Gideon Malherbe in Pastorie Str., named after the then owner who was a prominent farmer of that time.

The Afrikaans language Museum is now situated in this building where one may view the first printing press used to produce Afrikaans publications such as "Die Patriot".

The Afrikaans Language Monument was erected in 1975 to honour the Afrikaans Language.

The Monument's design has specific meanings: Three linked columns symbolise the contribution of the Western world to Afrikaans, three rounded shapes represent the contribution of Africa, and a wall for the contribution of the Malaysian people. A fountain symbolizes new ideas and a pillar soaring 57 meters above the fountain represents the growth of the language.

The pillar is hollow, and light from above pours down it, illuminating the fountain. A second pillar represents the political development of South Africa and its close associations with the growth of Afrikaans.
__________________

Quote:
1850's
First Afrikaans book written by an imam (Muslim prayer leader) of slave descent
Wat het Siener te se oor die aangeleenheid, die raaisel le weer hier opgesluit:

http://www.boerevryheid.co.za/forums...read.php?t=464

Kan ook hier lees aangaande die vrouemonument:

http://boervolk.com/forums/showthread.php?t=1020

Kan ook hier lees oor die Voortrekker monument:

http://boervolk.com/forums/showthrea...light=monument
__________________
Quote:
Ek staan eder saam met 10 man, wat eerstens met God en die waarheid gewapen is, en dan met die wapen gewapen is.
As wat ek saam met n 1000 man staan, wat net met die wapen alleen gewapen is.
Ek staan erder met n man wat feitlik korek is, as n man wat Geeslik verkeerd is.
SIENER VAN RENSBURG
AAN DIE STERKSE EN MEES OPREGSTE BOER SAL DAAR GELOUTER WORD
Piett is online now   Reply With Quote
Old 04-30-2009   #3
Piett
Super Moderator
 
Piett's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 18,849
Piett is on a distinguished road
Nederlandse taalmonument

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken
Portaal Nederlands

Het taalmonument in Burgersdorp in de Oost-Kaap


Het Nederlandse taalmonument staat in het Zuid-Afrikaanse stadje Burgersdorp en is het enige monument dat aan de Nederlandse taal is verbonden. Het monument heeft als titel De overwinning van de Hollandsche taal.
Inhoud

[verbergen]

[bewerken] Het monument

Het Nederlandse taalmonument bestaat uit twee dames die zusterlijk naast elkaar staan op een apart voetstuk. De ene is het oorspronkelijke verwoeste beeld en de andere is de door Engeland gegeven replica. De dame heeft een gewaad aan . Op de zijkanten van het stavlak zijn panelen aangebracht met de datum en de titel van oprichting en verschillende

[bewerken] Oprichting

Het taalmonument voor de Nederlandse taal werd opgericht in 1893 ten nagedachtenis van de strijd die voor het Nederlands is gestreden om het Nederlands als taal in het parlement van de onlangs Britse Kaapkolonie te krijgen. De bewoners van de gemeente Albert waarin Burgersdorp lag waren namelijk nog steeds erg Nederlandsgezind.
Bij de onthulling van het standbeeld kwamen er honderden mensen kijken inclusief de beroemde Jan Hofmeyr en du Toit, de leiders van de Afrikanerbeweging. Zij hielden toespraken over de trots van de Nederlandse taal met zowel de noordelijke (Europese) en zuidelijke (Afrikaanse) varianten.

[bewerken] Verwoesting en replica

In 1899 verklaarde het Verenigd Koninkrijk de oorlog tegen de Nederlandsgezinde Boerenrepublieken de Zuid-Afrikaanse Republiek en de Oranje Vrijstaat. Het standbeeld werd door de Engelsen in 1901 verwoest en de brokstukken werden zogezegd in de zee gegooid.
Toen de Tweede Boerenoorlog in 1902 ten gunste van de Britten werd afgerond besloten de Britten in 1907 uit eerbetoon een replica van het beeld te geven, het Nederlands werd namelijk ook weer (samen met Engels) de taal van geheel Zuidelijk Afrika. Het verwoeste beeld werd bij toeval in 1939 in een vuilnisbelt nabij King William's Town zonder hoofd en armen gevonden.

[bewerken] Zie ook
__________________
Quote:
Ek staan eder saam met 10 man, wat eerstens met God en die waarheid gewapen is, en dan met die wapen gewapen is.
As wat ek saam met n 1000 man staan, wat net met die wapen alleen gewapen is.
Ek staan erder met n man wat feitlik korek is, as n man wat Geeslik verkeerd is.
SIENER VAN RENSBURG
AAN DIE STERKSE EN MEES OPREGSTE BOER SAL DAAR GELOUTER WORD
Piett is online now   Reply With Quote
Old 04-23-2013   #4
Piett
Super Moderator
 
Piett's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 18,849
Piett is on a distinguished road
Quote:
Afrikaans is nie meer 'n wit taal nie, sê SAIR

Maandag, 22 April 2013 14:01 SAPA


Meer swartes, bruines en Indiërs praat Afrikaans as huistaal as wittes, het die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV) Maandag gesê.
'n Onlangse studie deur die SAIRV, gebaseer op data uit die sensus van 2011, het getoon dat slegs 40% van mense wat Afrikaans as huistaal praat, wit is.
Dit beteken slegs 2,7 miljoen uit die 6,9 miljoen huishoudings waar Afrikaans gepraat word, is wit, terwyl die res uit ander rassegroepe bestaan.
Daarteenoor is Engels bykans vyf miljoen Suid-Afrikaners se huistaal. Altesaam 1,6 miljoen van dié Engelssprekendes, oftewel 34%, is wit.
Bykans 1,2 miljoen swart Suid-Afrikaners se huistaal is Engels, terwyl 950 000 bruines en 1,1 miljoen Indiërs Engels is.
Thuthukani Ndebele, woordvoerder vir die SAIRV, het gesê hoewel Engels die vierde gewildste huistaal is, is dit die voorkeurtaal vir onderrig in Suid-Afrika.
"Ongeveer 64% van die 11,5 miljoen leerders in openbare skole in 2010 het verkies om in Engels onderrig te word, wat 'n wêreldwye tendens is."
Zoeloe is die mees algemene huistaal in Suid-Afrika, en is altesaam 11,6 miljoen Suid-Afrikaners se moedertaal.
Daar kry die afrikaanse taalmonument sy regmatige plek, aangesien die afrikaanse taal eerste geskryf was deur die nieblanke;

History of Afrikaans
Paarl, Western Cape, South Africa

Quote:
This unique language originated from the Dutch spoken by the first settlers. It was later evolved by people such as the Khoikoi and the slaves from other countries. The Afrikaans Language Museum and Monument is situated in Paarl.
Quote:
1850's
First Afrikaans book written by an imam (Muslim prayer leader) of slave descent
__________________
Quote:
Ek staan eder saam met 10 man, wat eerstens met God en die waarheid gewapen is, en dan met die wapen gewapen is.
As wat ek saam met n 1000 man staan, wat net met die wapen alleen gewapen is.
Ek staan erder met n man wat feitlik korek is, as n man wat Geeslik verkeerd is.
SIENER VAN RENSBURG
AAN DIE STERKSE EN MEES OPREGSTE BOER SAL DAAR GELOUTER WORD
Piett is online now   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Die groot Suid Afrikaanse veldslae. Tiaan Geskiedenis 2 10-28-2010 12:12 AM

» November 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
» Site Navigation
 > FAQ
Powered by vBadvanced CMPS v3.0.1

All times are GMT +3. The time now is 03:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.